ศาลพระพรหม 16 นิ้ว

ศาลพระพรหมโมเดิร์นสวยๆ สำหรับองค์พระ 9 – 24 นิ้วสวยงาม ราคาไม่แพง

ศาลพระพรหมโมเดิร์น ทางโรงงานของเราสามารถจัดทำได้ตั้งแต่ หน้าตัก9-24นิ้ว ในรูปตัวอย่างเป็นขนาด สำหรับองค์พระ 16 นิ้ว โดยโดยมากศาลท้าวมหาพรหมจะทำสีขาวล้วน หรือขาวทองจะไม่วาดสีที่โทนหม่น