การตั้งสาลพระภูมิ

การตั้งศาลพระภูมิ ตามหลักธรรมเนียมไทยโบราณ จากรุ่นสู่รุ่น

การทำพิธีศาล คือ พิธีที่เจ้าบ้านทำขึ้นเพราะด้วยเป็นการอัญเชิญองค์พระภูมิเข้ามา อยู่ไว้ในศาลที่อาคารบ้านเรือนของเรา ในบริเวณที่เราได้ทำการเตรียมไว้ เพื่อคุ้มครองรักษา เพื่อความเป็นมงคล ของบ้านบ้านของเรา