Month: January 2021

การตั้งสาลพระภูมิ

การตั้งศาลพระภูมิ ตามหลักธรรมเนียมไทยโบราณ จากรุ่นสู่รุ่น

การทำพิธีศาล คือ พิธีที่เจ้าบ้านทำขึ้นเพราะด้วยเป็นการอัญเชิญองค์พระภูมิเข้ามา อยู่ไว้ในศาลที่อาคารบ้านเรือนของเรา ในบริเวณที่เราได้ทำการเตรียมไว้ เพื่อคุ้มครองรักษา เพื่อความเป็นมงคล ของบ้านบ้านของเรา

ศาลพระพรหม 16 นิ้ว

ศาลพระพรหมโมเดิร์นสวยๆ สำหรับองค์พระ 9 – 24 นิ้วสวยงาม ราคาไม่แพง

ศาลพระพรหมโมเดิร์น ทางโรงงานของเราสามารถจัดทำได้ตั้งแต่ หน้าตัก9-24นิ้ว ในรูปตัวอย่างเป็นขนาด สำหรับองค์พระ 16 นิ้ว โดยโดยมากศาลท้าวมหาพรหมจะทำสีขาวล้วน หรือขาวทองจะไม่วาดสีที่โทนหม่น